Hafan Newyddion

Newyddion

Mwyaf diweddar

Blog

Cynhadledd Porvoo yn archwilio’r bywyd Ewcharistaidd

Adroddiad o gyfarfod rhyngwladol diweddar o eglwysi Anglicanaidd a Lutheraidd
Darllen mwy

Blog

Encil yn canolbwyntio ar weinidogaeth Sagrafennol

Bu i encil fu’n ystyried sut i roi egni newydd i’r weinidogaeth sagrafennol wneud i gyfranogwyr fyfyrio ar bwysigrwydd yr hyn sy’n elfennol
Darllen mwy

Gweler yr holl newyddion a digwyddiadau

Blog

Mae eglwysi ar draws Ewrop yn canolbwyntio ar yr amgylchedd

Darllen mwy

Blog

Pererindod yr Archesgob i Jerwsalem

Blog dyddiol yr Archesgob Andrew John
Darllen mwy

Blog

Dylai Cristnogion, yn gywir gael eu tramgwyddo i weithredu

Blog Bwyd a Thanwydd
Darllen mwy

Blog

Pam ein bod ni'n gwneud Calan Gaeaf yn wahanol eleni

Darllen mwy

Blog

Mae Cynnal yn cefnogi clerigwyr mewn argyfwng

Gall clerigion sy'n dioddef o gaethiwed a salwch meddwl geisio cwnsela arbenigol am ddim
Darllen mwy

Newyddion esgobaeth

Ewch i wefannau ein hesgobaeth i weld beth sy'n digwydd yn eich ardal leol.