Hafan Newyddion

Newyddion

Mwyaf diweddar

Blog

Mae Cynnal yn cefnogi clerigwyr mewn argyfwng

Gall clerigion sy'n dioddef o gaethiwed a salwch meddwl geisio cwnsela arbenigol am ddim
Darllen mwy

Gweler yr holl newyddion a digwyddiadau

Blog

Ymunwch â’r ymgyrch Gweddi dros Ysgolion

Ymunwch â’r ymgyrch Gweddi dros Ysgolion er mwyn sicrhau gweddi dros ein holl ysgolion
Darllen mwy

Blog

Ymateb i heriau cymhleth ein byd

Wythnos Cymorth Cristnogol
Darllen mwy

Blog

De Swdan yn wynebu anhrefn hinsawdd

Apêl Nadolig Cymorth Cristnogol
Darllen mwy

Blog

Rhoi’r saint yn ôl yn Noswyl yr Holl Saint

Mae’n bryd i Gristnogion ail hawlio ‘Noswyl yr Holl Saint’, dywed y Parch Lee Taylor
Darllen mwy

Blog

Degfed Sul Adferiad Cymru

Bydd dydd Sul 31ain o Hydref yn garreg filltir arall yn hanes y frwydr yn erbyn dibyniaeth
Darllen mwy

Blog

Mae masnachwyr teg yn gweithio'n galed i oresgyn heriau Covid

Darllen mwy

Blog

“We are facing a tsunami of grief” – being there for the bereaved

Darllen mwy

Newyddion esgobaeth

Ewch i wefannau ein hesgobaeth i weld beth sy'n digwydd yn eich ardal leol.