Hafan Y defnydd o gwcis gan yr Eglwys yng Nghymru

Y defnydd o gwcis gan yr Eglwys yng Nghymru

Ffeiliau testun bach yw cwcis sy'n cael eu gosod ar eich cyfrifiadur gan wefannau y byddwch chi’n ymweld â nhw. Fe'u defnyddir yn helaeth er mwyn gwneud i wefannau weithio, neu weithio'n fwy effeithlon, yn ogystal â darparu gwybodaeth i berchnogion y safle. Mae'r tabl isod yn esbonio'r cwcis rydyn ni'n eu defnyddio a pham.

Cwci Enw Diben
Dewis cwci CookieControl Defnyddir y cwci hwn i gofio dewis defnyddiwr am gwcis ar churchinwales.org.uk 'a phob is-barth' or change for 'a phob gwefan Esgobaeth dan reolaeth Corff y Cynrychiolwyr', and include St Padarn’s? Lle mae defnyddwyr wedi nodi dewis yn y gorffennol, bydd dewis y defnyddiwr hwnnw'n cael ei storio yn y cwci hwn.
Dewis iaith Iaith Defnyddir y cwci hwn i gofio unrhyw ddetholiad y mae defnyddiwr wedi'i wneud am iaith ar ico.org.uk, gan ddefnyddio'r detholyn iaith, fel y bydd y safle yn cael ei ddangos yn ei iaith ddewisol wrth ddychwelyd i'r safle.
Universal Analytics (Google) _ga
_gali
_gat
_gid
Defnyddir y cwcis hyn i gasglu gwybodaeth am sut y mae ymwelwyr yn defnyddio ein gwefan. Rydyn ni’n defnyddio'r wybodaeth i lunio adroddiadau ac i'n helpu i wella'r wefan. Mae'r cwcis yn casglu gwybodaeth mewn ffordd nad yw'n adnabod unrhyw un yn uniongyrchol, gan gynnwys nifer yr ymwelwyr â'r wefan a'r blog, o ble mae ymwelwyr wedi dod i'r wefan a'r tudalennau y buon nhw’n ymweld â nhw. Darllenwch drosolwg Google o breifatrwydd a diogelu data
Cwcis YouTube PREF*
VSC*
VISITOR_INFO1_LIVE*
remote_sid*
Rydyn ni’n mewnosod fideos o'n sianel YouTube swyddogol gan ddefnyddio modd preifatrwydd uwch YouTube. Gall y modd hwn osod cwcis ar eich cyfrifiadur unwaith y byddwch chi’n clicio ar chwaraewr fideo YouTube, ond ni fydd YouTube yn storio gwybodaeth am gwcis a fydd yn golygu y gellir eich adnabod yn bersonol wrth chwarae fideos wedi'u mewnosod gan ddefnyddio'r modd preifatrwydd uwch. Darllenwch fwy ar dudalen gwybodaeth am fewnosod fideos YouTube.

PREF - * dod i ben ar ôl wyth mis
VSC - * dod i ben ar ddiwedd eich sesiwn
VISITOR_INFO1_LIVE - *dod i ben ar ôl wyth mis remote_sid - * dod i ben ar ddiwedd eich sesiwn
Cwcis Vimeo player vuid Pan fyddwch chi'n pwyso Play, bydd Vimeo yn gollwng cwcis trydydd parti i alluogi'r fideo i chwarae ac i gasglu data dadansoddeg megis am ba mor hir mae gwyliwr wedi gwylio'r fideo. Nid yw'r cwcis hyn yn tracio unigolion.

Sut mae newid fy ngosodiadau cwcis?

Gallwch newid eich dewisiadau cwcis ar unrhyw adeg drwy glicio ar yr eicon 'Cookie' . Yna gallwch addasu'r sleidiau sydd ar gael i 'On' neu 'Off', yna clicio ar 'Save and close'. Efallai y bydd angen i chi adnewyddu eich tudalen er mwyn i'ch gosodiadau fod ar waith.

Fel arall, mae'r rhan fwyaf o borwyr gwe yn caniatáu rhywfaint o reolaeth ar y rhan fwyaf o gwcis trwy osodiadau'r porwr. I ddysgu mwy am gwcis, gan gynnwys sut i weld pa gwcis sydd wedi cael eu gosod, ewch i http://www.aboutcookies.org neu http://www.allaboutcookies.org.

Dysgwch sut i reoli cwcis ar borwyr poblogaidd:

I gael gwybodaeth am borwyr eraill, ewch i wefan datblygwr y porwr.

I ddewis peidio â chael eich tracio gan Google Analytics ar draws pob gwefan, ewch i http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.