Hafan Newyddion

Newyddion

Mwyaf diweddar

Blog

Ymunwch â’r ymgyrch Gweddi dros Ysgolion

Ymunwch â’r ymgyrch Gweddi dros Ysgolion er mwyn sicrhau gweddi dros ein holl ysgolion
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

'Newidiadau bach yn adio i fyny' wrth i'r esgobaeth ennill gwobr amgylcheddol

Darllen mwy

Gweler yr holl newyddion a digwyddiadau

Newyddion taleithiol

Lansio gŵyl dreftadaeth eglwysig

Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Mae gan y byd y pŵer i greu dyfodol gwell – anerchiad gorseddu yr Archesgob

Anerchiad gorseddu yr Archesgob
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Esgobion yn croesawu ymrwymiad i wahardd therapi trosi

Ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Galw am ‘bellhau’ Eglwys Rwsia

Mae’r Eglwys wedi apelio ar Gyngor Eglwysi’r Byd i ymbellhau oddi wrth aelodau a gefnogodd y rhyfel yn Wcráin
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Archesgob yn galw ar Eglwys Rwsia i gondemnio rhyfel Wcráin

Anerchiad Llywyddol i’r Corff Llywodraethu
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Talu teyrngedau i aelod amlwg o’r Eglwys

'Rydym wedi colli rhywun o egni a hwyl enfawr' - Archesgob
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Archesgob Cymru i gael ei orseddu

Caiff Archesgob Andrew John ei orseddu mewn gwasanaeth arbennig ddiwedd mis Ebrill.
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Corff Llywodraethol – 27-28 Ebrill

Caiff fframwaith i’r Eglwys gyrraedd ei tharged allyriadau carbon sero-net ei drafod mewn cyfarfod allweddol
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Archesgob yn ymuno â'r alwad am newidiadau i'r Bil

Mae Archesgob Cymru, Andrew John, ymysg uwch arweinwyr eglwysig a ysgrifennodd at bob Aelod Seneddol
Darllen mwy

Yn ddiweddar ar twitter

Newyddion esgobaeth

Ewch i wefannau ein hesgobaeth i weld beth sy'n digwydd yn eich ardal leol.