Hafan Newyddion

Newyddion

Mwyaf diweddar

Newyddion taleithiol

Cysegru esgob ieuengaf erioed yr Eglwys

Cafodd David Morris, 38 oed, ei eneinio a derbyniodd symbolau swydd esgob mewn gwasanaeth arbennig yng Nghadeirlan Bangor
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Archesgob yn talu teyrnged i elusen sy'n cefnogi clerigwyr

Darllen mwy

Gweler yr holl newyddion a digwyddiadau

Newyddion taleithiol

Her 70k yr Archesgob ar gyfer Cymorth Cristnogol

Mae Archesgob Cymru, Andrew John, yn mynd y filltir nesaf a hynny i helpu cymunedau bregus ledled y byd ar gyfer Wythnos Cymorth Cristnogol 2024.
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Mynwentydd yn dathlu creaduriaid bach a mawr

Bydd mynwentydd yn dathlu eu bywyd gwyllt mewn digwyddiad wythnos o hyd ym mis Mehefin.
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Cadeirlan yn cynnal gwasanaeth coffa cenedlaethol ar gyfer pobl LHDT+ a gafodd eu hallgau

Caiff pobl a ddioddefodd gael eu hallgau o gymunedau Cristnogol oherwydd eu rhywioldeb neu hunaniaeth rhywedd eu coffau
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Esgob ieuengaf erioed yr Eglwys i gael ei gysegru

Bydd hanes yn cael ei wneud yr wythnos nesaf yng Nghadeirlan Bangor
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Esgob yn ymweld â thref ar ôl trywanu ysgol

Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Cyfraith Diogelwch Rwanda ddim yn ‘foesol nac yn ymarferol’ – Archesgob

Mewn datganiad, mae’r Archesgob Andrew John yn rhybuddio ei fod yn gosod ‘cynsail peryglus’ i wledydd eraill
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Esgob yn gweddio dros ysgol wedi digwyddiad difrifol

Y mae Esgob Tyddewi, Dorrien Davies, wedi mynegi ei bryder dwfn yn dilyn adroddiadau bod sawl person wedi cael eu trywanu
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Archesgob Cymru yn galw am atal “camdriniaeth ddiesgus” o afonydd

Mae afonydd yn marw wrth iddyn nhw gael eu gwenwyno gan lygredd, rhybuddia Archesgob Andrew John
Darllen mwy

Blog

Nawr mae'r llafn gwyrdd yn codi - ffyrdd i feithrin natur

Wrth i’r gwanwyn gyrraedd o’r diwedd, mae’n amser dathlu’r natur o’n cwmpas
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Deon Newydd Llandaf

Mae’n bleser gan yr Esgob Llandaf, Mary Stallard, gyhoeddi bod y Parch Ganon Dr Jason Bray wedi derbyn ei gwahoddiad iddo ddod yn Ddeon nesaf Eglwys Gadeiriol Llandaf.
Darllen mwy

Yn ddiweddar ar twitter

Newyddion esgobaeth

Ewch i wefannau ein hesgobaeth i weld beth sy'n digwydd yn eich ardal leol.