Hafan Newyddion

Newyddion

Mwyaf diweddar

Newyddion taleithiol

Festri cwpwrdd cuddio "gwerthfawr" Beibl Cymraeg

Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Annog eglwysi i gefnogi Apêl y Nadolig ar gyfer y Tir Sanctaidd

'Mae ein cyd-Gristnogion, sy’n byw ym man geni ein ffydd, yn ymbil am help' - Archesgob
Darllen mwy

Gweler yr holl newyddion a digwyddiadau

Newyddion taleithiol

Esgobion Cymru yn galw am gadoediad yn Gaza

Cadoediad yw’r ‘rhagofyniad ar gyfer cychwyn llwybr diplomyddol ymlaen’
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Archesgob Cymru yn talu teyrnged i’r Arglwydd Rowe-Beddoe

Gwasanaethodd yr Arglwydd Rowe-Beddoe fel Cadeirydd Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru am 10 mlynedd
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Archesgob yn croesawu dyfarniad ar gynllun lloches Rwanda

Roedd y polisi yn "anfoesol ac na ellir ei amddiffyn"
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Mae Cymuned Ddysgu'r Esgobaethol yn adrodd stori obeithiol

Cafodd straeon i ysbrydoli o bob rhan o Gymru eu rhannu yng nghyfarfod cyntaf y grŵp
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Gwobrau mawreddog i dair eglwys Gymreig

Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Gweddïo dros heddwch y penwythnos hwn

Esgobion yn cyhoeddi gweddïau ar gyfer y gwrthdaro yn Israel a Gaza
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Esgobion yn galw am heddwch yn Israel a Gaza

Datganiad ar y cyd yn annog trugaredd a chymod
Darllen mwy

Blog

Cynhadledd Porvoo yn archwilio’r bywyd Ewcharistaidd

Adroddiad o gyfarfod rhyngwladol diweddar o eglwysi Anglicanaidd a Lutheraidd
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Diwrnod Agored i archwilio cyfleoedd gweinidogaeth yn Esgobaeth Bangor

Mae Diwrnod Agored y Weinidogaeth yn gyfle i glywed mwy am weledigaeth Esgobaeth Bangor a'r cyfleoedd mewn gweinidogaeth sydd ar gael.
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Ethol Esgob newydd Tyddewi

Bydd uwch glerig sydd wedi gwasanaethu ym mhob sir o esgobaeth fwyaf Cymru, bellach yn ei harwain fel ei 130ain esgob.
Darllen mwy

Yn ddiweddar ar twitter

Newyddion esgobaeth

Ewch i wefannau ein hesgobaeth i weld beth sy'n digwydd yn eich ardal leol.