Hafan Newyddion

Newyddion

Mwyaf diweddar

Blog

Degfed Sul Adferiad Cymru

Bydd dydd Sul 31ain o Hydref yn garreg filltir arall yn hanes y frwydr yn erbyn dibyniaeth
Darllen mwy

Newid yn yr hinsawdd

Rali fawr dros gyfiawnder hinsawdd

Sicrhewch fod eich llais yn cael ei glywed ar gyfiawnder hinsawdd
Darllen mwy

Gweler yr holl newyddion a digwyddiadau

Newyddion taleithiol

Eglwys yn Wrecsam yn lansio Gŵyl Angylion

Cynhelir Gŵyl Angylion yn ddiweddarach y mis hwn i goffau’r rhai a gollodd eu bywydau i’r Coronafeirws.
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Cymru yn ymuno â thon weddi 24-awr fyd-eang

Mae’r Eglwys yn cymryd rhan yn Niwrnod Gweddi rhithiol y Cymundeb Anglicanaidd ar 30 Tachwedd
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Cynnig bwrsariaeth i weithwyr y GIG a gweithwyr gofal i fynd ar encil

Talu hanner costau encil fel diolch am waith yn ystod y pandemig
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

'Pigion' o'r Corff Llywodraethol

Newyddion diweddaraf o gyfarfod Mis Medi
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Ficer a oroesodd Covid yn cyhoeddi llyfr o emynau i ysbrydoli eraill

Bydd y llyfr yn cael ei lansio gan gyn-Archesgob Cymru, Dr Barry Morgan
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Gwahoddir pobl ifanc i ymuno â thraddodiad corawl hynafol

Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Mae'r Eglwys Gadeiriol yn nodi 850 o flynyddoedd ers pererindod y Brenin

Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Arweinwyr ffydd yn gwneud datganiad hinsawdd ar y cyd

Gwneir y datganiad ar y cyd gan y gynghrair o 51 o arweinwyr ffydd yn y Deyrnas Unedig cyn COP26
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Uwch esgob yn croesawu ffoaduriaid o Afghanistan

Mae Uwch Esgob yr Eglwys yng Nghymru yn cynnig croeso cynnes i’r 50 teulu sydd newydd gyrraedd Cymru ar ôl ffoi o Afghanistan.
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Esgob Abertawe ac Aberhonddu – proses benodi

Esgobion yr Eglwys yng Nghymru yn dechrau ar y broses o benodi Esgob nesaf
Darllen mwy

Yn ddiweddar ar twitter

Newyddion esgobaeth

Ewch i wefannau ein hesgobaeth i weld beth sy'n digwydd yn eich ardal leol.