Yr Eglwys yng Nghymru

Mae’r Eglwys yng Nghymru yn credu ac yn datgan Newyddion Da Iesu Grist. Mae hyn yn Newyddion Da, oherwydd ei fod yn ein annog bob un i sylweddoli fod Duw yn ein caru ni, ei fod ymdrechu i gwrdd â ni ym mherson ei Fab, a thrwyddo ef yn ein derbyn fel ag yr ydym. Mae’n gofyn i ni ddefnyddio ei nerth i fyw bywyd hyd yr eithaf, ac i ddod â iachâd i’r byd.

Gweinidogaeth ddigidol-nentydd byw a rhai wedi'u recordio

Gwasanaethau Eglwys sy'n ffrydio'n fyw.

100 Mlynedd o’r Eglwys yng Nghymru

Ffilm newydd i ddathlu ein canmlwyddiant.

Mae'r Eglwys yng Nghymru wedi ymrwymo i ddiogelu fel rhan annatod o'i bywyd, cenhadaeth a gweinidogaeth

Ewch i'n tudalen diogelu
Mae'r Eglwys yng Nghymru yn rhan o'r Cymundeb Anglicanaidd

Ymweliad: www.anglicancommunion.org

Gweddi'r wythnos

O Dduw, gwyddost i ni gael ein gosod mewn cynifer o beryglon, fel na allwn, oherwydd gwendid ein natur, sefyll bob amser yn uniawn: caniatâ i ni y fath nerth a nodded ag a’n cynorthwya ym mhob rhyw berygl a’n cynnal trwy bob profedigaeth; trwy Iesu Grist ein Harglwydd, sy’n fyw ac yn teyrnasu gyda thi a’r Ysbryd Glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen. O Dduw, yr hwn a ddaeth yn y cnawd; Yn ein hoes o ofn ac ansicrwydd, atgoffa ni dy fod, cyn codi mewn buddugoliaeth o farwolaeth, wedi profi anghyfannedd a thywyllwch. Wrth i'r dyddiau ymestyn a goleuo, dyro sicrwydd i ni o'r gobaith sydd gennyt i ni; fel na fydd ein hymddiriedaeth a'n hyder ynot yn simsanu, ond cynnal ni pa bynnag anawsterau a ddaw i’n rhan. Amen.
Canon Carol Wardman

Colect yr wythnos

Drugarocaf Dduw, a waredaist ac a achubaist y byd drwy angau ac atgyfodiad dy Fab Iesu Grist: caniatâ i ni drwy ffydd ynddo ef a ddioddefodd ar y groes, orfoleddu yn nerth ei fuddugoliaeth; trwy Iesu Grist, ein Harglwydd, sy’n fyw ac yn teyrnasu gyda thi, yn undod yr Ysbryd Glân, yn un Duw, yn awr ac am byth.
Gwelwch LITHIADUR yr wythnos hon