Hafan Newyddion

Newyddion

Mwyaf diweddar

Newyddion taleithiol

Archesgob yn cymeradwyo cwrs y Grawys Iddewig-Gristnogol

Gwahoddir pawb i ymuno â'r cwrs ar-lein tair rhan
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Esgobion yn cymeradwyo galwad am gadoediad Gaza a rhyddhau gwystlon

'Nid oes cyfiawnhad moesol ar gyfer y dull hwn o ryfela'
Darllen mwy

Gweler yr holl newyddion a digwyddiadau

Newyddion taleithiol

Bydd Cymru yn dal y Brenin yn eu calonnau - Archesgob

Archesgob yn sicrhau'r Brenin Siarl ei weddïau arbennig ar gyfer gwellhad buan a chyflawn
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Cannoedd yn croesawu'r Esgob Dorrien i'w orsedd

Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Mae Croes Cymru yn ‘ffocws o undod’ – Archesgob

Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Esgobion yn annog Llywodraeth i dynnu Bil Rwanda yn ôl

Mewn datganiad a gyhoeddwyd heddiw maent yn mynegi eu “pryderon dwfn” am y ddeddfwriaeth arfaethedig.
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Esgob newydd Tyddewi yn cael ei gysegru

Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Eglwysi hynafol yn ennill cyllid mawr i sicrhau dyfodol

Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Gweddi ar gyfer Dydd Coffáu’r Holocost

Eleni y thema yw ‘bregusrwydd rhyddid’
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Croes Cymru: rhodd y Brenin i’r Eglwys i gael ei derbyn yn swyddogol

Mae’r Groes, a arweiniodd orymdaith y Coroni yn Abaty Westminster ar 6 Mai, yn ymgorffori crair o’r Wir Groes
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Hanes yn cael ei wneud wrth i’r Eglwys benodi ei hesgob ieuengaf erioed

Y Canon David Morris fydd Esgob Cynorthwyol Bangor
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Pobl ifanc yw ffocws prosiect twf £3m gan yr Eglwys

Caiff pedair cymuned eglwys newydd yn Esgobaeth Mynwy eu sefydlu dros y pum mlynedd nesaf
Darllen mwy

Newyddion esgobaeth

Ewch i wefannau ein hesgobaeth i weld beth sy'n digwydd yn eich ardal leol.