Hafan Newyddion

Newyddion

Mwyaf diweddar

Newyddion taleithiol

Ordeinio offeiriaid a diaconiaid newydd

Pobl ledled Cymru yn dechrau bywydau newydd mewn gweinidogaeth ar Ŵyl Sant Pedr
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Natasha i ddod yn offeiriad ieuengaf yr Eglwys

Darllen mwy

Gweler yr holl newyddion a digwyddiadau

Newyddion taleithiol

Tŵr o flodau yn dod â llawenydd yr ŵyl

Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Gŵyl y Goron yn dathlu Jiwbilî

Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Esgobion yn ymweld â Ffydd mewn Teuluoedd

Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Pobl yn uno ar gyfer gwasanaeth Covid o ddiolch a gobaith

Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Plwyfi yn paratoi ar gyfer digwyddiad bioamrywiaeth ‘gwyddoniaeth dinesydd’ torfol

Mae eglwysi yn paratoi ar gyfer digwyddiad blynyddol Eglwysi’n Cyfrif Natur.
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Ymuno â thon weddi Thy Kingdom Come

Gweddïo ‘Deled dy Deyrnas’ o Ddydd Iau Dyrchafael i’r Pentecost
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

‘Diolchwn am ein Brenhines’ – datganiad Esgobion

'Mae’r Frenhines wedi ennill calonnau ei phobl drwy fywyd o urddas, parch ac ymroddiad iddynt'
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Lansio gŵyl dreftadaeth eglwysig

Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Mae gan y byd y pŵer i greu dyfodol gwell – anerchiad gorseddu yr Archesgob

Anerchiad gorseddu yr Archesgob
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Esgobion yn croesawu ymrwymiad i wahardd therapi trosi

Ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru
Darllen mwy

Newyddion esgobaeth

Ewch i wefannau ein hesgobaeth i weld beth sy'n digwydd yn eich ardal leol.