Hafan Newyddion

Newyddion

Mwyaf diweddar

Newid yn yr hinsawdd

'Newidiadau bach yn adio i fyny' wrth i'r esgobaeth ennill gwobr amgylcheddol

Darllen mwy

Newid yn yr hinsawdd

Plwyfi yn paratoi ar gyfer digwyddiad bioamrywiaeth ‘gwyddoniaeth dinesydd’ torfol

Mae eglwysi yn paratoi ar gyfer digwyddiad blynyddol Eglwysi’n Cyfrif Natur.
Darllen mwy

Gweler yr holl newyddion a digwyddiadau

Newid yn yr hinsawdd

Sul yr Hinsawdd yn gadael gwaddol barhaol

Sul yr Hinsawdd yn nodi cyflawniadau’r eglwysi ar y cyd ac yn gadael gwaddol barhaol
Darllen mwy

Newid yn yr hinsawdd

Yr Esgobaeth yn sicrhau Gwobr Efydd Eco

Darllen mwy

Newid yn yr hinsawdd

Climate champion joins faith reps at COP26

Darllen mwy

Newid yn yr hinsawdd

Rali fawr dros gyfiawnder hinsawdd

Sicrhewch fod eich llais yn cael ei glywed ar gyfiawnder hinsawdd
Darllen mwy

Newid yn yr hinsawdd

Anogwyd eglwysi i gefnogi Sul yr Hinsawdd

Darllen mwy

Newid yn yr hinsawdd

Mae Bishop yn bendithio pererinion casglu sbwriel

Darllen mwy

Newid yn yr hinsawdd

Support for climate justice relay

Darllen mwy

Newid yn yr hinsawdd

Join in climate justice relay to COP26

Darllen mwy

Newyddion esgobaeth

Ewch i wefannau ein hesgobaeth i weld beth sy'n digwydd yn eich ardal leol.