Hafan Newyddion

Newyddion

Gweler yr holl newyddion a digwyddiadau

Newyddion taleithiol

Helping mums get back to paid work

Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Cynnal Synod Sanctaidd

Cynnal Synod Sanctaidd
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Archesgob yn galw am heddwch

Archesgob yn galw am heddwch
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Hysbysiad o gyfarfod y Synod Sanctaidd

Ar 19 Medi 2019 etholodd Coleg Etholiadol yr Eglwys yng Nghymru yr Hybarch Cherry Elizabeth Vann, Archddiacon Rochdale yn Esgobaeth Manceinion a Thalaith Caerefrog, yn Esgob Mynwy.
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Prifysgol Abertawe'n anrhydeddu'r Archesgob

Prifysgol Abertawe'n anrhydeddu'r Archesgob
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Neges Nadolig yr Archesgob

Neges Nadolig yr Archesgob
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Cysegru Esgob newydd Mynwy

Cysegru Esgob newydd Mynwy
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

100 mlynedd o wasanaethu Cymru

100 mlynedd o wasanaethu Cymru
Darllen mwy

Yn ddiweddar ar twitter

Newyddion esgobaeth

Ewch i wefannau ein hesgobaeth i weld beth sy'n digwydd yn eich ardal leol.