Hafan Newyddion

Newyddion

Mwyaf diweddar

Newyddion taleithiol

Ymuno â’r daith Carbon Sero Net

Mae Fframwaith Carbon Sero Net yr Eglwys yng Nghymru yn awr ar gael ar-lein
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Galwad Lambeth ar Urddas Dynol – Datganiad yr Archesgob

Mae Archesgob Cymru heddiw (2 Awst) wedi cadarnhau Galwad Cynhadledd Lambeth yn cadarnhau urddas pob unigolyn.
Darllen mwy

Gweler yr holl newyddion a digwyddiadau

Newyddion taleithiol

Esgobion yn galw am ddileu dyledion sy’n gyrru gwledydd i newyn

Ymunodd Archesgob Cymru ac Esgob Tyddewi ag esgobion o bob rhan o’r byd yr wythnos hon yn galw am ddileu dyledion gwledydd incwm isel.
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Calendr Newydd Diwygiedig a'r Colectau Cyfoes

Mae'r Calendr Newydd Diwygiedig a'r Colectau Cyfoes yn fersiwn wedi'i diweddaru o lyfr 2003, Y Calendr Newydd a'r Colectau.
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Eglwysi yn canolbwyntio ar bobl fregus ar Ddydd Sul Diogelu

'Mae gwarchod pobl fregus wrth galon y neges Gristnogol' - Archesgob
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Mae Galwad Lambeth Drafft yn “tanseilio a gwyrdroi” pobl LHDT+, meddai Bishops

Mae Galwad drafft Lambeth ar urddas dynol yn “tanseilio a gwyrdroi” pobl LGBT+, meddai esgobion yr Eglwys yng Nghymru
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Cynhadledd Lambeth yn gyfle i ‘siarad a gweithredu er lles ein byd’

Bydd esgobion yr Eglwys yng Nghymru yn ymuno â channoedd o esgobion eraill o bedwar ban byd yr wythnos nesaf ar gyfer cynhadledd ddwy-wythnos i drafod cenhadaeth y Cymun Anglicanaidd am y degawd nesaf.
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Prinder bwyd yn Nwyrain Affrica yn symbylu apêl brys

Yn dilyn y sychder gwaethaf mewn 40 blynedd, mae miliynau o bobl yn Nwyrain Affrica yn wynebu bygythiad newyn a marwolaeth
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Esgob Affricanaidd i draddodi darlith fawreddog Llanelwy

Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Cyfieithydd y Beibl yn dychwelyd i’w eglwys

Mae cerflun derw o gyfieithydd y Beibl i’r Gymraeg yn cael ei arddangos yn ei eglwys ym Mhowys
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Archddiacon newydd i Ynys Môn

Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Ordeinio offeiriaid a diaconiaid newydd

Pobl ledled Cymru yn dechrau bywydau newydd mewn gweinidogaeth ar Ŵyl Sant Pedr
Darllen mwy

Yn ddiweddar ar twitter

Newyddion esgobaeth

Ewch i wefannau ein hesgobaeth i weld beth sy'n digwydd yn eich ardal leol.