Hafan Newyddion

Newyddion

Gweler yr holl newyddion a digwyddiadau

Newid yn yr hinsawdd

'Newidiadau bach yn adio i fyny' wrth i'r esgobaeth ennill gwobr amgylcheddol

Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Lansio gŵyl dreftadaeth eglwysig

Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Mae gan y byd y pŵer i greu dyfodol gwell – anerchiad gorseddu yr Archesgob

Anerchiad gorseddu yr Archesgob
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Esgobion yn croesawu ymrwymiad i wahardd therapi trosi

Ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Galw am ‘bellhau’ Eglwys Rwsia

Mae’r Eglwys wedi apelio ar Gyngor Eglwysi’r Byd i ymbellhau oddi wrth aelodau a gefnogodd y rhyfel yn Wcráin
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Archesgob yn galw ar Eglwys Rwsia i gondemnio rhyfel Wcráin

Anerchiad Llywyddol i’r Corff Llywodraethu
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Talu teyrngedau i aelod amlwg o’r Eglwys

'Rydym wedi colli rhywun o egni a hwyl enfawr' - Archesgob
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Archesgob Cymru i gael ei orseddu

Caiff Archesgob Andrew John ei orseddu mewn gwasanaeth arbennig ddiwedd mis Ebrill.
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Corff Llywodraethol – 27-28 Ebrill

Caiff fframwaith i’r Eglwys gyrraedd ei tharged allyriadau carbon sero-net ei drafod mewn cyfarfod allweddol
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Archesgob yn ymuno â'r alwad am newidiadau i'r Bil

Mae Archesgob Cymru, Andrew John, ymysg uwch arweinwyr eglwysig a ysgrifennodd at bob Aelod Seneddol
Darllen mwy

Yn ddiweddar ar twitter

Newyddion esgobaeth

Ewch i wefannau ein hesgobaeth i weld beth sy'n digwydd yn eich ardal leol.