Hafan Newyddion

Newyddion

Gweler yr holl newyddion a digwyddiadau

Newyddion taleithiol

Etholiad Cyffredinol 2024

Mae Archesgob Cymru, Andrew John, yn annog pobl i ddangos parch a moesgarwch yn ymgyrch yr Etholiad Cyffredinol
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Cysegru esgob ieuengaf erioed yr Eglwys

Cafodd David Morris, 38 oed, ei eneinio a derbyniodd symbolau swydd esgob mewn gwasanaeth arbennig yng Nghadeirlan Bangor
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Archesgob yn talu teyrnged i elusen sy'n cefnogi clerigwyr

Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Her 70k yr Archesgob ar gyfer Cymorth Cristnogol

Mae Archesgob Cymru, Andrew John, yn mynd y filltir nesaf a hynny i helpu cymunedau bregus ledled y byd ar gyfer Wythnos Cymorth Cristnogol 2024.
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Mynwentydd yn dathlu creaduriaid bach a mawr

Bydd mynwentydd yn dathlu eu bywyd gwyllt mewn digwyddiad wythnos o hyd ym mis Mehefin.
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Cadeirlan yn cynnal gwasanaeth coffa cenedlaethol ar gyfer pobl LHDT+ a gafodd eu hallgau

Caiff pobl a ddioddefodd gael eu hallgau o gymunedau Cristnogol oherwydd eu rhywioldeb neu hunaniaeth rhywedd eu coffau
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Esgob ieuengaf erioed yr Eglwys i gael ei gysegru

Bydd hanes yn cael ei wneud yr wythnos nesaf yng Nghadeirlan Bangor
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Esgob yn ymweld â thref ar ôl trywanu ysgol

Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Cyfraith Diogelwch Rwanda ddim yn ‘foesol nac yn ymarferol’ – Archesgob

Mewn datganiad, mae’r Archesgob Andrew John yn rhybuddio ei fod yn gosod ‘cynsail peryglus’ i wledydd eraill
Darllen mwy

Newyddion taleithiol

Esgob yn gweddio dros ysgol wedi digwyddiad difrifol

Y mae Esgob Tyddewi, Dorrien Davies, wedi mynegi ei bryder dwfn yn dilyn adroddiadau bod sawl person wedi cael eu trywanu
Darllen mwy

Yn ddiweddar ar twitter

Newyddion esgobaeth

Ewch i wefannau ein hesgobaeth i weld beth sy'n digwydd yn eich ardal leol.