Hafan Newyddion

Newyddion

Gweler yr holl newyddion a digwyddiadau

Newid yn yr hinsawdd

Cathedral plants heritage garden

Darllen mwy

Newid yn yr hinsawdd

Church joins global divestment announcement

Darllen mwy

Newid yn yr hinsawdd

Project helps people grow their own fruit and veg

Darllen mwy

Newid yn yr hinsawdd

Join in churchyard nature count

Darllen mwy

Newid yn yr hinsawdd

Yr Eglwys yn penodi Hyrwyddwr Newid Hinsawdd

Darllen mwy

Newid yn yr hinsawdd

Adennill - Esgob Tyddewi

Mae myfyrdod y Grawys yr wythnos hon yn edrych ar y gair Adennill ac mae gan Esgob Tyddewi, Joanna Penberthy.
Darllen mwy

Newid yn yr hinsawdd

Bishop launches virtual pilgrimage to climate talks

Darllen mwy

Newid yn yr hinsawdd

Gardd yn ennill grant o £93,000 grant i leihau effaith y pandemig ar iechyd meddwl

Caiff pobl sy’n dioddef effeithiau niweidiol ynysigrwydd cymdeithasol oherwydd pandemig Covid 19 eu hannog i ymuno â phrosiect gardd gymunedol
Darllen mwy

Newid yn yr hinsawdd

Arweinwyr eglwysi yn erfyn ar i’r Prif Weinidog osod targed o 75% ar gyfer allyriadau

Mae arweinwyr rhai o brif eglwysi Cymru wedi ymuno gydag arweinwyr eglwysi o amgylch Prydain i ysgrifennu llythyr at Boris Johnson yn galw arno i addo torri allyriadau’r DG o leiaf 75%
Darllen mwy

Newyddion esgobaeth

Ewch i wefannau ein hesgobaeth i weld beth sy'n digwydd yn eich ardal leol.