Hafan Newyddion Yr Eglwys yn penodi Hyrwyddwr Newid Hinsawdd