Hafan Newyddion Sul yr Hinsawdd yn gadael gwaddol barhaol