Hafan Clerigwyr The Reverend Canon T J Jones

The Reverend Canon T J Jones

Dyddiad y rhagddiaconio23 Mehefin 2012
Dyddiad yr offeirio22 Mehefin 2013
Cyfeiriad2 Bryn Coed
Bangor
LL57 2BF

Penodiadau

Penodwyd i: Synod Bangor

Penodwyd fel: Area Dean

Penodwyd i: Bro Deiniol

Penodwyd fel: Associate Vicar