Hafan Newyddion Cadeirlannau yn goleuo at Sul yr Adfent