Hafan Amdanom ni Ein hymgyrchoedd Tywyllwch i Oleuni

Tywyllwch i Oleuni

Mae’r adfent yn gyfnod i edrych ymlaen. I lawer ohonom mae’n cynrychioli’r cyfnod cyffrous o gyfri’r dyddiau at y Nadolig y byddwn yn ei nodi trwy agor drws newydd ar ein calendr Adfent. I Gristnogion mae’r Adfent yn nodi dechrau blwyddyn newydd. Mae’n gyfnod gwerthfawr i fyfyrio a pharatoi wrth i ni aros i ddathlu dyfodiad Crist i’r byd. Crist yw goleuni’r byd ac wrth i’w ddyfodiad nesáu, rydym yn symud o fyd o dywyllwch – o farwolaeth, ofn a phechod - i fyd o oleuni – o obaith, addewid a bywyd.

Mae neges Gristnogol yr Adfent yn arbennig o berthnasol eleni i fyd sy’n mynd trwy argyfwng oherwydd y pandemig Covid. Rydym yn byw ein bywydau fel na wnaethom erioed o’r blaen - wedi ymbellhau oddi wrth ein gilydd, yn bryderus, ansicr, ofnus, gwael ac yn galaru. Mae llawer yn teimlo bod cysgodion tywyllwch a digalondid o’u cwmpas ymhob man.

Mae ein hymgyrch Adfent #TywyllwchiOleuni yn anelu at dynnu pobl at y golau - y golau pur a welwn yn neges Crist o achubiaeth i bawb a’r adlewyrchiad ohono trwy gariad a gwaith da y rhai sydd o’n cwmpas. Gyda chariad tuag at y rhai sydd o’n cwmpas, gallwn helpu i ddwyn y goleuni i’r corneli tywyll.

Rydym yn eich gwahodd i rannu’r adnoddau hyn ac ymuno yn y gweithgareddau.

Byddwch yn ysbrydoledig. Cludwch y fflam. Byddwch yn oleuni i eraill.

Rhannwch y goleuni

Ymunwch yn ein hymgyrch #TywyllwchiOleuni trwy rannu eich newyddion a storïau am yr Adfent ar gyfryngau cymdeithasol. Gallwch lawrlwytho’r logo mewn meintiau amrywiol sy’n addas ar gyfer Facebook, Instagram a Twitter, yn ogystal â phoster, yma:

Gwirfoddolwch, Gwasanaethwch, Cymerwch Ran

Gallwn oll gynnal y fflam. Gallwn gynnal y fflam trwy wirfoddoli, gwasanaethu a chymryd rhan. Er mwyn cael gwybod beth allwch chi ei wneud dros eich cymuned leol, llenwch y ffurflen wirfoddoli gyda'ch manylion a byddwn yn eich rhoi mewn cysylltiad â rhywun a all eich tywys.

Ffurflen Gwirfoddoli