Hafan Chwilio Bro Deiniol Bro Deiniol

Bro Deiniol

Bywoliaeth Bro Deiniol

Eglwysi yn y Plwyf hwn

Cathedral: St Deiniol, Bangor

St Deiniol
High Street
BANGOR
LL57 1LH

Eglwys y Groes, Maesgeirchen

Eglwys y Groes
Maesgeirchen
BANGOR
LL57 1UB

St Peter, Penrhosgarnedd

St Peter
Penrhosgarnedd
BANGOR
LL57 2UB