Hafan Chwilio Synod Meirionnydd Bro Cyfeiliog a Mawddwy

Bro Cyfeiliog a Mawddwy

Deoniaeth Synod Meirionnydd

Clerigion Penodedig

The Reverend J M Evans Distinctive Diaconate
The Reverend M J Beecroft Ministry Area Leader
The Reverend P N Ward Associate Priest

Plwyfi yn y Bywoliaeth hon