Hafan Diogelu Hyfforddiant Diogelu

Hyfforddiant Diogelu

Safeguarding training abstract blue yellow dots

Cymuned Gristnogol iach yw un sy’n sicrhau ac yn meithrin lles pawb. Rhaid i ddiogelu fod wedi’i sefydlu ym mhob agwedd ar fywyd a gweinidogaeth yr Eglwys, ac mae hyfforddiant a datblygiad ar ddiogelu yn yr Eglwys yng Nghymru yn cael eu cyflwyno yn y cyd-destun hwn.

Bydd yr hyfforddiant a dderbyniwch yn eich galluogi chi a’ch eglwys i ymgymryd yn gadarnhaol ag amddiffyn plant, pobl ifanc ac oedolion bregus mewn modd ymarferol a deallus.

Mae’r hyfforddiant wedi’i gynllunio a’i gyflwyno gan hyfforddwyr profiadol a medrus sydd wedi ymrwymo i sicrhau bod yr Eglwys yn lle diogel a chroesawgar i bawb. Maen nhw hefyd yn deall gofynion statudol diogelu plant ac oedolion, a sut mae’r rhain yn cael eu gweithredu yng nghyd-destun yr Eglwys yng Nghymru.

Mae sesiynau hyfforddiant bellach ar gael. Gallwch fynychu unrhyw rai o’r sesiynau yn unrhyw Esgobaeth, ond bydd angen i chi ddewis B1 ynghyd â B2 i gwblhau’r hyfforddiant. Dim ond unwaith bob tair blynedd y bydd angen diweddaru’r hyfforddiant.

Mae’r sesiynau hyn ar gyfer pawb sy’n dal swydd eglwysig, neu’n dal trwydded/PTO/comisiwn gan Esgob yr Esgobaeth (boed yn lleyg neu’n ordeiniedig), ar gyfer y rhai sy’n rhedeg Ysgol Sul neu glybiau Ieuenctid, Organyddion/Cyfarwyddwr Cerdd – pawb sydd angen tystysgrif DBS uwch.

Rhaid archebu eich sesiwn hyfforddi. Pan fyddwch yn llenwi'r ffurflen, ychwanegwch ddyddiad ac enw'r cwrs. Sicrhewch eich bod wedi dewis dwy ran y cwrs os oes angen.

Dyddiad Dydd Amser Lleoliad Esgobaeth Cwrs
06/07/2022 Dydd Mercher 11:00 - 13:30 Eglwys St Martin's, Llay Llanelwy B1
Dyddiad Dydd Amser Lleoliad Esgobaeth Cwrs
13/07/2022 Dydd Mercher 12.00-14.30 Felinfoel Llanelli Tyddewi B1
14/07/2022 Dydd Iau 11:00 - 13:30 Ystafell fwrdd, Swyddfeydd yr Esgobaeth, Abergwili Tyddewi B2
20/07/2022 Dydd Mercher 12.00-14.30 Felinfoel Llanelli Tyddewi B2
27/07/2022 Dydd Mercher 11:00 - 15:30 Ystafell fwrdd, Swyddfeydd yr Esgobaeth, Abergwili Tyddewi B2
28/07/2022 Dydd Iau 11:00 - 13:30 Ystafell fwrdd, Swyddfeydd yr Esgobaeth, Abergwili Tyddewi B2
27/07/2022 Dydd Mercher 11:00 - 15:30 Ystafell fwrdd, Swyddfeydd yr Esgobaeth, Abergwili Tyddewi B2
Dyddiad Dydd Amser Lleoliad Esgobaeth Cwrs
06/07/2022 Dydd Mercher 13:00 - 15:30 Swyddfa’r Esgobaeth, Casnewydd Mynwy B1
20/07/2022 Dydd Mercher 13:00 - 15:30 Swyddfa’r Esgobaeth, Casnewydd Mynwy B2
Dyddiad Dydd Amser Lleoliad Esgobaeth Cwrs
05/07/2022 Dydd Mawrth 13:00 - 15:30 Neuadd Eglwys Nolton Llandaf B1
13/07/2022 Dydd Mercher 13:00 - 15:30 Ystafell fwrdd, Sgwâr Callaghan Llandaf B2
19/07/2022 Dydd Mawrth 13:00 - 15:30 Neuadd Eglwys Nolton Llandaf B2
30/07/2022 Dydd Sadwrn 09:30 - 12:00 Eglwys Sant German, Y Rhath Llandaf B1
30/07/2022 Dydd Sadwrn 13:00 - 15:30 Eglwys Sant German, Y Rhath Llandaf B2
Dyddiad Dydd Amser Lleoliad Esgobaeth Cwrs
06/07/2022 Dydd Mercher 11:30 - 14:00 Canolfan Sant Francis, Eglwys y Drindod Sanctaidd, Llandrindod Abertawe ac Aberhonddu B2
07/07/2022 Dydd Iau 11:00 - 13:30 Swyddfa Esgobaethol
Aberhonddu
Abertawe ac Aberhonddu B1
21/07/2022 Dydd Iau 11:00 - 13:30 Swyddfa Esgobaethol
Aberhonddu
Abertawe ac Aberhonddu B2
Dyddiad Dydd Amser Lleoliad Esgobaeth Cwrs
11/07/2022 Dydd Llun 14.00-16.30 Neuadd Eglwys y Santes Fair, Betws-y-coed Bangor B2
04/07/2022 Dydd Llun 10.00-12.30 Neuadd Eglwys y Santes Fair, Betws-y-coed Bangor B1

Modiwl A: Cwrs Ymwybyddiaeth o Ddiogelu

Nid yw cwrs Modiwl A, Ymwybyddiaeth o Ddiogelu, ar gael ar hyn o bryd gan ein bod wedi bod yn adolygu ac yn ail-ysgrifennu’r cwrs, er mwyn iddo fod yn gyfredol ac yn addas i'r diben. Bydd y modiwl A newydd ar gael yn fuan. Wrth i ni aros i’r cwrs hwnnw gael ei gwblhau, rydym yn dal i gyflwyno modiwl B, sy’n rhoi sylw i fwy o hyfforddiant sy'n benodol i ddiogelu o fewn cyd-destun eglwysig ac yn cynnwys yr hyn sy'n berthnasol o Fodiwl A. Ni fydd peidio â chwblhau Modiwl A yn rhwystr i ddilyn Modiwl B yn ystod y cyfnod hwn.