Hafan Cyhoeddiadau Archebwch lyfrau a thystysgrifau ar-lein Llyfrau eraill o ddiddordeb a gyhoedwyd gan Y Lolfa

Llyfrau eraill o ddiddordeb a gyhoedwyd gan Y Lolfa

Welsh Saints from Welsh Churches

Llyfr newydd yn datgelu trysorfa o ddelweddau o seintiau Cymreig mewn eglwysi

Mae llyfr newydd a gyhoeddir ar Ddydd Gŵyl Dewi 2023, yn cyflwyno amrywiaeth syfrdanol o ddelweddau o seintiau o eglwysi ledled Cymru.

Mae seintiau cynnar Cymru wedi dod yn rhan annatod o stori’r genedl. Erys ein nawddsant, Dewi Sant, yn rhan hanfodol o hunaniaeth Gymreig fodern, ac mae eraill megis Teilo, Illtud, Cadfan, Melangell, Beuno a Gwenffrewi neu Gwenfrewy yn dal lle arbennig yn nhraddodiadau gwahanol ranbarthau Cymru.

Dyma’r astudiaeth gyntaf o’r portread o seintiau’r genedl ac mae’n datgelu trysorfa ddisglair o ddelweddau mewn gwydr lliw, cerflunwaith a chyfryngau eraill, na welwyd fawr ddim ohonynt mewn print o’r blaen. Mae dros 500 o ffotograffau hardd o tua 250 o eglwysi ar hyd a lled Cymru yn adrodd stori am le’r seintiau yn niwylliant crefyddol Cymru ac fel ffigurau cenedlaethol.

Awdur: Martin Crampin - Pris £35 - ISBN 9781800992153

Gorchymyn: Welsh Saints from Welsh Churches

Y SEICIATRYDD ADNABYDDYS, DAVID ENOCH, YN CYHOEDDI COFIANT GRYMUS O’I FYWYD SY’N PONTIO FFYDD A MEDDYGINIAETH

Yn 95 mlwydd oed, mae’r seiciatrydd Dr David Enoch, sy’n adnabyddus dros y byd, yn cyhoeddi ei hunangofiant. Mae Enoch’s Walk – 95 Not Out: Journey of a Psychiatrist yn cofnodi hanes bywyd rhyfeddol y seiciatrydd Cristnogol, gan fanylu ar bum brif elfen ei fywyd, sef bod yn ddoctor, seiciatrydd, pregethwr, darlledwr ac awdur – gan ddechrau gyda’i wreiddiau yn Sir Gaerfyrddin. Mae Dr David Enoch wedi bod ar flaen y gad gyda digwyddiadau cymdeithasol, crefyddol a meddygol, sy’n gwneud y cofnod o lygad y ffynnon yma yn un pwysig yn hanes yr unfed ganrif ar hugain. Ar ben hynny, mae’n adrodd stori ei fywyd yn ddi flewyn ar dafod. Mae’n disgrifio ei hun fel un sy’n “benderfynol o bontio’r bwlch rhwng ffydd a meddyginiaeth.”

https://www.ylolfa.com/products/9781800990760/enochs-walk

Wales’ Unknown Hero: Soldier, Spy, Monk
The Life of Henry Coombe-Tennant, MC, of Neath,

Henry earned a double-first from Cambridge, taught himself Mandarin before travelling to China, served in World War II and escaped from a POW camp and made it back across occupied Europe to Britain, which earned him the Military Cross. He joined the Special Operations Executive – and worked with the Resistance against the Nazis, for which the French awarded him the Croix de Guerre with Palm. Post-war, he served in Palestine and with NATO and then joined the British Secret Service. Embracing religion after his traumatic experiences in Iraq after the bloody revolution there, he ended his days as a Benedictine monk.

www.ylolfa.com/products/9781912631339/wales-unknown-hero-soldier-spy-monk

A Nation of Singing Birds:
Sermon and Song in Wales and Among the Welsh in America
by Ronald Rees (Y Lolfa).

Wales is known as ‘the land of song’ and the Welsh are renowned for their love of hymns – perhaps no other nation has sung them with such fervour. This passion is celebrated in a new comprehensive history of hymn writing and singing in Wales and amongst the Welsh diaspora in North America. A Nation of Singing Birds: Sermon and Song in Wales and Among the Welsh in America by Ronald Rees (Y Lolfa) looks at the time between the Protestant Revivals in the late 18th century until the present day.

Described as “Lively, entertaining, and valuable – a real gem” by the journalist, presenter and newsreader Huw Edwards, the book considers the influences of key figures such as William Williams Pantycelyn and Ira Sankey also examines rhythmic elements in Welsh preaching.

https://www.ylolfa.com/products/9781912631292/a-nation-of-singing-birds

Llanilltud – The Story of a Celtic Christian Community by Philip Morris

Where was Britain’s first centre of learning founded? Oxford? Cambridge? St Andrews? Think again: it was in Llantwit Major in south Wales – known as Llanilltud Fawr in Welsh. St Illtud’s monastery and training school was founded in c.500 A.D., making it in all probability the oldest centre of learning in Britain. Scholars of church history have emphasised its importance by calling it ‘the Christian axis of the Celtic-speaking peoples’ and ‘the University of the Atlantic of the Celtic period’.

Brought up in Cardiff, Philip Morris has had a long career in the Church in Wales and recently retired as the Archdeacon of Margam. He has lived in Llantwit Major for many years, and his interest in this topic goes back to his MPhil in early medieval spirituality.

https://www.ylolfa.com/products/9781784617530/llanilltud

A Celtic Pilgrimage by Anne Hayward

This book is based on a pilgrimage Anne Hayward made on foot from Wales to Brittany in 2016. As with her previous book, A Pilgrimage Around Wales, her writing is aimed at people interested in Christian spirituality and pilgrimage, but also focuses on the church history (in the broadest sense) she discovered and reflected on as she walked.

https://www.ylolfa.com/products/9781784618322/a-celtic-pilgrimage