Hafan Clerigwyr The Reverend M R C Thorne

The Reverend M R C Thorne

CyfeiriadNolton Rectory
Merthyr Mawr Road North
CF31 3NH

Penodiadau

Penodwyd i: Margam

Penodwyd fel: Vocations Adviser

Penodwyd i: Ministry Area of Penybont ar Ogwr

Penodwyd fel: Ministry Area Leader