Hafan Cyrsiau Canllawiau ar Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg Y Byd Naturiol a Phethau Byw

Y Byd Naturiol a Phethau Byw

Ond yn awr gofyn i'r anifeiliaid dy ddysgu, ac i adar y nefoedd fynegi i ti, neu i blanhigion y tir dy hyfforddi, ac i bysgod y môr dy gyfarwyddo. Pwy na ddealla oddi wrth hyn i gyd mai llaw'r ARGLWYDD a'u gwnaeth? Yn ei law ef y mae einioes pob peth byw, ac anadl pob un meidrol.
Job 12 7-10

Mae'r daith ddysgu hon yn seiliedig ar ddau ddatganiad o'r hyn sy'n bwysig yn bennaf: ‘Mae ein byd naturiol yn amrywiol a deinamig, wedi’i ddylanwadu gan brosesau a gweithredoedd dynol' ac 'Mae dinasyddion gwybodus, hunanymwybodol yn mynd i’r afael â’r heriau a’r cyfleoedd sy’n wynebu dynoliaeth, ac yn gallu cymryd camau ystyrlon ac egwyddorol’. Gellir archwilio cysylltiadau gyda datganiadau eraill o'r hyn sy'n bwysig, ynghyd â Meysydd eraill, drwy'r is-lens hon hefyd.

Canllawiau ar yr Is-Lens

Dull Enghreifftiol

Mae'r adran hon yn darparu enghreifftiau o ffyrdd y gellid datblygu taith ddysgu blwraliaethol. Gallai'r daith ddechrau ar unrhyw gam ac ni ddylid ei chyfyngu i'r enghreifftiau a roddir. Anogir cwestiynau er mwyn hwyluso datblygiad sy'n cael ei ddylanwadu gan y dysgwr.

Mae pob enghraifft yn ymwneud â cham datblygu penodol ond dylid ei haddasu yn unol â gofynion dysgwyr.

road with signs

Camau Cynnar

Y Byd Naturiol a Phethau Byw - Camau Cynnar
Y Byd Naturiol a Phethau Byw - Camau Cynnar

Ymhellach Ar Hyd y Daith

Y Byd Naturiol a Phethau Byw - Ymhellach Ar Hyd y Daith
Y Byd Naturiol a Phethau Byw - Ymhellach Ar Hyd y Daith

Yn Ddiweddarach

Y Byd Naturiol a Phethau Byw - Yn Ddiweddarach
Y Byd Naturiol a Phethau Byw - Yn Ddiweddarach