Hafan Cyrsiau Canllawiau ar Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg Hunaniaeth a Pherthyn

Hunaniaeth a Pherthyn

Y mae'r pethau dirgel yn eiddo i'r ARGLWYDD ein Duw; ond y mae'r pethau a ddatguddiwyd yn perthyn am byth i ni a'n plant, er mwyn i ni gadw holl ofynion y gyfraith hon.
Deuteronomium 29:29

Mae'r daith ddysgu hon yn seiliedig ar ddau ddatganiad o'r hyn sy'n bwysig yn bennaf: ‘Mae digwyddiadau a phrofiadau dynol yn gymhleth a chânt eu hamgyffred, eu dehongli a'u cynrychioli mewn gwahanol ffyrdd' ac 'Mae cymdeithasau dynol yn gymhleth ac yn amrywiol, ac maen nhw’n cael eu llywio gan weithredoedd a chredoau pobl’. Gellir archwilio cysylltiadau gyda datganiadau eraill o'r hyn sy'n bwysig, ynghyd â Meysydd eraill, drwy'r is-lens hon hefyd.

Canllawiau ar yr Is-Lens

Dull Enghreifftiol

Mae'r adran hon yn darparu enghreifftiau o ffyrdd y gellid datblygu taith ddysgu blwraliaethol. Gallai'r daith ddechrau ar unrhyw gam ac ni ddylid ei chyfyngu i'r enghreifftiau a roddir. Anogir cwestiynau er mwyn hwyluso datblygiad sy'n cael ei ddylanwadu gan y dysgwr.

Mae pob enghraifft yn ymwneud â cham datblygu penodol ond dylid ei haddasu yn unol â gofynion dysgwyr.

road with signs

Camau Cynnar

Hunaniaeth a Pherthyn - Camau Cynnar
Hunaniaeth a Pherthyn - Camau Cynnar

Ymhellach Ar Hyd y Daith

Hunaniaeth a Pherthyn - Ymhellach Ar Hyd y Daith
Hunaniaeth a Pherthyn - Ymhellach Ar Hyd y Daith

Yn Ddiweddarach

Hunaniaeth a Pherthyn - Yn Ddiweddarach
Hunaniaeth a Pherthyn - Yn Ddiweddarach