Hafan Ar gyfer clerigion ac aelodau Cronfa Efengylu’r eglwys yng nghymru