Hafan Chwilio Synod Meirionnydd Bro Enlli

Bro Enlli

Deoniaeth Synod Meirionnydd

Clerigion Penodedig

The Reverend J L Finn Pilgrim Priest
The Reverend R G ap Robert Ministry Area Leader

Plwyfi yn y Bywoliaeth hon