Hafan Ar gyfer clerigion ac aelodau Mapiau a demograffeg Abertawe a Brecon Pen-y-Glyn