Hafan Ar gyfer clerigion ac aelodau Cyfansoddiad Pennod VI: Rheoliadau yn ymwneud â Phenodi ac Enwebu