Hafan Ar gyfer clerigion ac aelodau Cyfansoddiad Pennod IV C: Rheoliadau yn ymwneud â Gweinyddu Plwyfi