Hafan Ar gyfer clerigion ac aelodau Llawlyfr Clerigion Cyflwyniad i Iacháu Eneidiau (1996)