Prayers in Association with Organ Donation

Gweddïau i’w harfer yng nghyd-destun Rhoi Organau

Dros y Sawl sy’n disgwyl cael Trawsblaniad o Organ, neu’r Sawl sy’n Aros am Organ Addas:

Prayers for Organ Donation – Welsh

 

Prayers in Association with Organ Donation

For Those Waiting for an Organ Transplant, or the Donation of a Suitable Organ:

Prayers for Organ Donation – English

 

(Publications ref 1734)