Prayers for Victims of Crime and Oppression

Gweddïau dros y rhai sydd wedi dioddef Trais neu Orthrwm

Mae’r gweddïau canlynol yn addas i’w defnyddio pan fydd rhywun wedi dioddef trais, gorthrwm, gweithredoedd o anoddefgarwch neu hiliaeth, gorthrwm cymdeithasol neu wleidyddol, anghyfiawnder, gweithredoedd o gasineb, niwed corfforol, artaith meddwl, bwlian, neu pan fydd rhywun yn ysgymun.  Gellir addasu gweddïau ychwanegol at amgylchiadau penodol:

Prayers for Victims of Crime and Oppression – Welsh

 

Prayer for Victims of Crime or Oppression

The following prayers may be used for those who have experienced crime, oppression, acts of intolerance or racism, social or political oppression, injustice, acts of hatred, physical harm, mental torment, bullying or exclusion.  Additional Prayers may be adapted for specific circumstances:

Prayers for Victims of Crime and Oppression – English

 

(Publications ref 1896)