Lent Course book

Lent Course book leaflet:

English 

Welsh

The Lent Book commissioned by the GenRus stewardship group, is
commended by Archbishop John so that all ‘may pray, read, ponder,
and act as the people of God across the Province.’

Mae Llyfr y Grawys, a gomisiynwyd gan grŵp stiwardiaeth GenRus, yn
cael ei gymeradwyo gan yr Archesgob John fel y gall pawb ‘weddïo,
darllen, ystyried, a gweithredu fel pobl Dduw ar draws y Dalaith.’

 

The book is available by emailing your diocesan office or to download here: (available soon)

Mae’r llyfr ar gael drwy e-bostio swyddfa’ch esgobaeth neu i’w lawrlwytho yma:
(ar gael yn fuan)

Email / Ebost:

lentcourse.bangor@churchinwales.org.uk

lentcourse.stdavids@churchinwales.org.uk

lentcourse.stasaph@churchinwales.org.uk

lentcourse.llandaff@churchinwales.org.uk

lentcourse.monmouth@churchinwales.org.uk

lentcourse.swanbrec@churchinwales.org.uk