Lay Ministries – Commissioning

Trefn ar gyfer Comisiynu Gweinidogaethau Lleyg Ffurf A

Mae Gweinidogaethau â Chomisiwn yn cynnwys:  Y Tîm Gofal Bugeiliol, Y Tîm Arwain Addoliad, Y Tîm Addysgu, Y Tîm Arloesi, Y Tîm Cenhadu a’r Tîm Plant, Ieuenctid a Theuluoedd.

Gellir arfer y litwrgi hwn oddi mewn i wasanaeth yr Ewcharist neu mewn gwasanaeth heb Ewcharist.  Gellir hefyd ei arfer ar ei ben ei hun, yn wasanaeth anffurfiol, drwy gynnwys darlleniadau o’r Beibl, emynau, ymbiliau a datganiad o’r Ffydd.  Arweinydd y Tîm fydd yn arwain litwrgi’r Comisiynu.

Word File: Liturgy for the Commissioning of Lay Ministries Form A – Welsh

PDF File: Liturgy for the Commissioning of Lay Ministries Form A – Welsh

 

An Order for the Commissioning of Lay Ministries Form A

Commissioned Ministries include: The Pastoral Care Team; The Worship Leading Team; The Teaching Team; The Pioneering Team; The Evangelism Team and The Children, Youth and Families Team.

This liturgy can be used within the context of a Eucharist, or a non-Eucharistic service.  It could also ‘stand-alone’ as an informal service by including bible readings, hymns, prayers of intercession and an affirmation of faith. The liturgy of Commissioning will be led by the Team Leader.

Word File: Liturgy for the Commissioning of Lay Ministries Form A

PDF File: Liturgy for the Commissioning of Lay Ministries Form A

 

 

Trefn ar gyfer Comisiynu Gweinidogaethau Lleyg Ffurf B

Y gweinyddwr arferol yw’r esgob, archddiacon, arweinydd yr ardal genhadaeth neu gynrychiolydd arall yr esgobaeth.

Gellir defnyddio’r litwrgi hwn yng ngwasanaeth y Cymun neu mewn Gwasanaeth y Gair.

Word File: Liturgy for the Commissioning of Lay Ministries Form B – Welsh

PDF File: Liturgy for the Commissioning of Lay Ministries Form B – Welsh

 

An Order for the Commissioning of Lay Ministries FORM B

The officiant usually is the bishop, an archdeacon, mission / ministry area leader or another representative of the diocese.

This liturgy can be used within the context of The Eucharist or a Service of the Word.

Word File: Liturgy for the Commissioning of Lay Ministries Form B

PDF File: Liturgy for the Commissioning of Lay Ministries Form B

 

(Publications ref 1738)