Lay Ministries – Commissioning

Gorchymyn Comisiynu Gweinidogaethau Lleyg
Ffurflen A

Mae Gweinidogaethau a Gomisiynir yn cynnwys: Y Tîm Gofal Bugeiliol; Y Tîm Arwain Addoliad; Y Tîm Addysgu; Y Tîm Arloesi; Y Tîm Efengylu a’r Tîm Plant, Ieuenctid a Theuluoedd.

Gellir defnyddio’r litwrgi hwn yng ngwasanaeth y Cymun neu mewn gwasanaethau eraill. Gellir hefyd ei ddefnyddio ar ei ben ei hun fel gwasanaeth anffurfiol drwy gynnwys darlleniadau o’r Beibl, emynau, gweddïau eiriolaeth a datganiad o ffydd. Arweinydd y Tîm fydd yn arwain y litwrgi Comisiynu.

Word File: text under revision

PDF File: text under revision

 

An Order for the Commissioning of Lay Ministries
Form A

Commissioned Ministries include: The Pastoral Care Team; The Worship Leading Team; The Teaching Team; The Pioneering Team; The Evangelism Team and The Children, Youth and Families Team.

This liturgy can be used within the context of a Eucharist, or a non-Eucharistic service.  It could also ‘stand-alone’ as an informal service by including bible readings, hymns, prayers of intercession and an affirmation of faith. The liturgy of Commissioning will be led by the Team Leader.

Word File: Liturgy for the Commissioning of Lay Ministries Form A

PDF File: Liturgy for the Commissioning of Lay Ministries Form A

 

 

Gorchymyn ar gyfer Comisiynu Gweinidogaethau Lleyg

FFURFLEN B

Y gweinyddwr arferol yw’r esgob, archddiacon, arweinydd yr ardal genhadaeth neu gynrychiolydd arall yr esgobaeth.

Gellir defnyddio’r litwrgi hwn yng ngwasanaeth y Cymun neu mewn Gwasanaeth y Gair.

Word File: text under revision

PDF File: text under revision

 

An Order for the Commissioning of Lay Ministries
FORM B

The officiant usually is the bishop, an archdeacon, mission / ministry area leader or another representative of the diocese.

This liturgy can be used within the context of The Eucharist or a Service of the Word.

Word File: Liturgy for the Commissioning of Lay Ministries Form B

PDF File: Liturgy for the Commissioning of Lay Ministries Form B