Prayers for the Blessing of a Home

Darperir y drefn seml hon ar gyfer Bendithio’r Cartref ac mae’n cynnwys dewis o weddïau. Dylid arfer gofal a sensitifrwydd wrth ddethol gweddïau a darlleniadau
addas ar gyfer yr achlysur a’r amgylchiadau personol

Blessing of a home – CYMRAEG – Bendithio’r Cartref

 

The following simple rite is provided for the Blessing of a Home,
which includes a choice of alternative prayers.
Care and sensitivity should be taken to choose prayers and
bible readings appropriate to the occasion
and personal circumstances. 

Blessing of a home – ENGLISH

 

(Publication Ref 1894)