Holy Eucharist: 2017 Basic Guidance

Cyflwyniad

Nid yw, ac ni ddylai’r Cymun gael ei ystyried yn gaeedig. Yn unol â gorchymyn Crist i’w ddilynwyr, mae’r Cymun Bendigaid yn ein dwyn ynghyd i’w bresenoldeb. Heb golli’r ymdeimlad o ddirgelwch sy’n parhau i fod wrth wraidd y sacrament, mae modd i bawb deimlo’u bod wedi’u cynnwys wrth inni ymgynnull o gwmpas Bwrdd yr Arglwydd. 

Basic Eucharist Guidance (WORD) – Welsh

Basic Eucharist Guidance (PDF) – Welsh

Mae adnoddau ar gyfer dathlu’r Cymun i bob oed a chanllawiau ar gyfer plant a’r cymun ar gael ar wefan yr Eglwys yng Nghymru:
http://www.churchinwales.org.uk/structure/representative-body/publications/downloads/children-and-holy-communion/

 

Introduction

The Eucharist is not, and should not be seen as, exclusive. As the command of Christ to His followers, Holy Communion draws us together into his presence. Without losing a sense of mystery which remains at the heart of the sacrament, it is possible for all to feel included as we gather around the Lord’s Table.

Basic Eucharist Guidance (WORD) – English

Basic Eucharist Guidance (PDF) – English

Resources for all-age celebrations of the Eucharist and guidelines for children and communion are available on the Church in Wales’ website:
http://www.churchinwales.org.uk/structure/representative-body/publications/downloads/children-and-holy-communion/