Holy Eucharist 2004 – Easter

Trefn ar gyfer y Cymun Bendigaid: Y Pasg

Mae gosodiad testun dwyieithog ar gyfer eu defnyddio yn ystod y Pasg

 

An Order for the Holy Communion: Easter

A bilingual text setting for use at Easter

 

Cliciwch yma – Click here