Outside the Eucharist

Holy Communion Outside the Eucharist

This Order is intended for use only in exceptional circumstances. It should therefore be used only with the knowledge and permission on each occasion of the bishop.

Bwriedir y Drefn hon i’w defnyddio mewn amgylchiadau eithriadol yn unig. Rhaid, felly, ar bob achlysur, roi gwybod i’r esgob a derbyn ei ganiatâd cyn ei defnyddio.

Download as a PDF:

Bilingual

English

Welsh

Download as a Word file:

English

Welsh