Holy Communion Guidance

Canllawiau ar gyfer Derbyn y Cymun Bendigaid,
gan gynnwys Cymunwyr sy’n gorfod osgoi Glwten

Mae’r Esgobion yn ymwybodol bod llawer o amrywiaeth mewn arferiad wrth weinyddu’r Cymun Bendigaid yn ein heglwysi, a bod lefelau hyder y rhai sy’n dod ymlaen i dderbyn y Cymun yn amrywio. Felly, mae Mainc yr Esgobion yn cyflwyno’r ddogfen atodedig i annog arfer gorau yn yr Eglwys yng Nghymru gan y rhai sy’n gweinyddu’r Cymun Bendigaid, ac i weithredu fel cymorth-addysg defnyddiol i dywys y rhai sy’n dod i dderbyn y Sagrafen Fendigaid. Mae’r ddogfen yn cynnwys gwybodaeth hanfodol ynghylch cynnwys yn ddiogel y rhai sy’n gorfod osgoi glwten.

Guidelines in Welsh – Word Document

Guidelines for Reception of Holy Communion
including Gluten-Free Communicants

The Bishops are aware that there is much variety in practice in the distribution of Holy Communion in our churches and also of the differing levels of confidence of those coming forward to receive communion.  The attached document is therefore offered by the Bench of Bishops to encourage best practice in the Church in Wales by those who administer Holy Communion, and to act as a helpful teaching aid in guiding those who come to receive the Holy Sacrament.  Included in the document is essential information for the safe inclusion of those who suffer with gluten intolerance. 

Guidelines in English – Word Document

 

(Pubs ref 1732)