Healing Services

HEALING SERVICES

STRUCTURE – Healing Services should not normally take the place of the main service on a Sunday.

GWASANAETHAU IACHÁU

STRWYTHUR – Fel rheol, ni ddylai Gwasanaethau Iacháu gymryd lle prif
wasanaeth y Sul.

Download as a PDF:

Bilingual

English

Welsh

Download as a Word file:

English

Welsh