Christian Funerals (An order for)

Prefatory Note / Nodyn Rhagareiniol 2002
by / gan Bishop David Thomas

The Order for the Burial of the Dead printed in Volume II of the 1984 Book of Common Prayer first came into use in 1974. The subsequent passage of time has inevitably brought with it new expectations of a funeral liturgy. Concern has been widely expressed in recent years about the archaic nature of much of the language in the Prayer Book
funeral services, about the lack of prayers appropriate to particular circumstances and about the non-inclusion of certain readings that are in fact quite often used at funerals.

The Standing Liturgical Advisory Commission is currently preparing an alternative Order for the Burial of the Dead. While this work is going on, the Bench believes that the situation warrants the publication of this new edition of the funeral provision in the 1984 Prayer Book.

This edition contains a considerable amount of additional material. It is intended primarily as a resource for those conducting funerals, and there should therefore be no need to equip churches with multiple copies. In the interests of clarity and ease of use, material from the Prayer Book provision is normally printed first, followed by the supplementary material. The only exceptions to this are Sections 5 and 20, where the readings are listed and printed in their biblical order.

DAVID THOMAS
For and on behalf o the Bench of Bishops

 

To download a copy, click link below:

An Order for Christian Funerals

I lawrlwytho copi, cliciwch ddolen uchod:

Ym 1974 y defnyddiwyd yn gyntaf Trefn Claddedigaeth y Meirw, a argraffwyd yn ddiweddarach yng Nghyfrol II o’r Llyfr Gweddi Gyffredin 1984. Gyda threigl amser daeth diswyliadau amgenach o’r litwrgi angladdol. Mynegwyd pryder o sawl cyfeiriad yn ddiweddar ynglfln â natur hynafol iaith gwasanaethau angladdol y Llyfr Gweddi; mynegwyd hefyd bryder oherwydd diffyg gweddïau addas ar gyfer achlysuron neilltuol ac ynglfln â darlleniadau o’r Ysgrythur na chynhwysir yn swyddogol yn y Drefn ond a ddefnyddir yn aml mewn angladdau.

Y mae’r Comisiwn Ymgynghorol Litwrgaidd Sefydlog wrthi yn paratoi Trefn amgen ar gyfer Claddedigaeth y Meirw. Tra bo’r gwaith hwn yn mynd rhagddo, cred y Fainc fod y sefyllfa ohoni yn teilyngu cyhoeddi’r fersiwn newydd hwn o ddarpariaeth angladdol Llyfr Gweddi 1984.

Y mae’r argraffiad hwn yn cynnwys cryn dipyn o ddeunydd ychwanegol. Fe’i bwriedir yn bennaf fel adnodd ar gyfer y sawl sy’n arwain y gwasanaeth angladd; felly nid oes angen darparu copïau ar gyfer addolwyr. Er eglurder a hwylustod, argreffir y deunydd o’r Llyfr Gweddi yn gyntaf â’r deunydd ychwanegol yn dilyn. Yr unig eithriadau yw Adrannau 5 ac 20 lle rhestrir ac argreffir y darlleniadau yn eu trefn feiblaidd.

DAVID THOMAS
Ar ran Mainc yr Esgobion