Prayers for a Child

GWEDDÏAU DROS BLENTYN / PRAYERS FOR A CHILD

 

Cymeradwywyd y litwrgi a gynhwyswyd yn y llyfryn ar-lein hwn gan Fainc yr Esgobion
(Mehefin 2015) ac fe’i cynhyrchwyd gan y Comisiwn Sefydlog Ymgynghorol ar
Litwrgi i’w ddefnyddio yng ngwasanaethau’r Eglwys yng Nghymru.

The Liturgy included in this on-line booklet has been approved by the Bench of Bishops (June 2015) and produced by the Standing Liturgical Advisory Commission for use in services within the Church in Wales.


LLYFR UN / BOOK ONE

PDF –   Gweddïau o Ddiolchgarwch am Eni Plentyn
Word  – Gweddïau o Ddiolchgarwch am Eni Plentyn

PDF – Prayers of Thanksgiving for the birth of a Child
Word – Prayers of Thanksgiving for the birth of a Child


LLYFR DAU / BOOK TWO

PDF – Gweddïau adeg Mabwysiadu Plentyn
Word – Gweddïau adeg Mabwysiadu Plentyn

PDF – Adoption of a Child
Word – Adoption of a Child


LLYFR TRI / BOOK THREE

PDF – Gweddïau pan enir Plentyn sy’n anabl neu’n sâl
Word – Gweddïau pan enir Plentyn sy’n anabl neu’n sâl

PDF – Prayers at the Birth of a Child who is disabled or ill
Word – Prayers at the Birth of a Child who is disabled or ill


LLYFR PEDWAR / BOOK FOUR

PDF – Gweddïau ar ôl Camesgor
Word – Gweddïau ar ôl Camesgor

PDF – Prayers after a Miscarriage
Word – Prayers after a Miscarriage