Y Lolfa

http://www.ylolfa.com

Click on the picture to read moreCliciwch ar y llun i ddarllen mwy

One woman walked around Wales in a bid to visit and celebrate some of the country’s holiest sites.

In 2015 Anne Hayward spent three months as a pilgrim, travelling on foot to visit some of Wales’ holiest sites and carrying everything she needed to camp along the route. Her main objectives were four ancient places of pilgrimage – Holywell, Bardsey Island, St David’s and Llantwit Major – but she also visited numerous churches and other places of interest along the way.

 

Yn 2017 dethlir trichanmlwyddiant geni William Williams, Pantycelyn, prif emynydd Cymru. Nawr, mae Cymdeithas Emynau Cymru a gwasg Y Lolfa yn ymuno a’r dathlu ac yn talu teyrnged i’r diweddar Glyn Tegai Hughes, arbenigwr ar waith Pantycelyn, drwy gyhoeddi cyfrol o’i ysgrifau.

The triennial anniversary of the birth of William Williams, Pantycelyn, the main Welsh hymn writer is celebrated this year. Now, the Cymdeithas Emynau Cymru / The Welsh Hymns Society along with Y Lolfa publishers have joined together to celebrate and pay tribute to the late Glyn Tegai Hughes, an expert in Pantycelyn’s work, by publishing a volume of his writings. 

 

300th ANNIVERSARY OF BIRTH OF WILLIAMS PANTYCELYN CELEBRATED
DATHLU 300 MLWYDDIANT O ENEDIGAETH WILLIAMS PANTYCELYN

A book which is being published to coincide with the 300th anniversary of the birth of Williams Pantycelyn, will celebrate the contribution of the two most notable hymn-writers in Welsh history.

Mae llyfr sy’n cael ei gyhoeddi i gyd-fynd â 300 mlwyddiant geni Williams Pantycelyn, yn dathlu cyfraniad dau o emynwyr mwyaf nodedig yn hanes Cymru.

 

CYFROL YN TORRI TABŴ GALAR A CHYNNIG CYMORTH YMDOPI
YN Y GYMRAEG
THE BOOK AIMS TO BREAK THE TABOO AROUND GRIEF AND OFFER SUPPORT IN WELSH