Property Annual Report

Nod yr adroddiad cyntaf hwn yw dangos y gwaith amrywiol sy’n cael ei wneud i gynnal a gofalu am adeiladau eglwysig sy’n perthyn i’r Eglwys yng Nghymru.

Property Annual Report – Welsh

 

This inaugural report seeks to show the array of work being undertaken to care and maintain church buildings across the Church in Wales.

Property Annual Report – English

 

(Publications Ref 1831)