Cathedrals Review Report

Mae gan gadeirlannau Anglicanaidd Cymru botensial mawr, fel y nodwyd gan
Adolygiad yr Eglwys yng Nghymru, dan arweiniad yr Esgob Richard Harries, a
gyflwynodd ei adroddiad yn 2012. Mae eu dyfodol yn ganolog i’r Eglwys ac i fywyd
ysbrydol y genedl.

CATHEDRALS-REVIEW-REPORT-Welsh

The Anglican cathedrals in Wales have great potential, as was pointed out in the
Church in Wales Review, led by Bishop Richard Harries, which reported in 2012. Their
future is central to the Church and indeed to the spiritual life of the Welsh nation.

CATHEDRALS-REVIEW-REPORT-English