Publications

Liturgy

Just above this heading, in the light grey bar you will find all the Church in Wales Liturgy that was under the ‘Downloads section’ is now in its own section call Liturgy.


Y Drefn ar gyfer Conffyrmasiwn  (Bedydd Esgob)/
The Order for Confirmation
2017


 Lectionary 2017-2018

Year B, weekdays II

Following on from last year’s successful publication of the Lectionary in three different purchase options; Welsh only (£6.00), English only (£6.00) and Bilingual (£7.50) it has been decided to carry on with this split at the same price.

Yn dilyn cyhoeddiad llwyddiannus y Llithiadur y llynedd mewn tri gwahanol opsiwn prynu; Cymraeg yn unig (£6.00), Saesneg yn unig (£6.00) a Dwyieithog (£7.50) penderfynwyd parhau â’r rhaniad hwn a chadw at yr un prisiau.

Please contact your preferred bookshop to place your order. If you can, please email your request and remember to supply your:

 1. Name
 2. Delivery Address or where you would like to  collect the books
  (the invoice address if different from the delivery address).
 3. Contact telephone
 4. Email address
 5. and the version(s) and quantity of the books you require.

Cysylltwch â siop lyfrau o’ch dewis i osod eich archeb.
Os gallwch chi, e-bostiwch eich cais a chofiwch nodi eich:

 1. Enw
 2. Cyfeiriad Danfon neu ble hoffech chi gasglu’r llyfrau
  (cyfeiriad yr anfoneb os yw’n wahanol i’r cyfeiriad danfon).
 3. Rhif ffôn cyswllt
 4. Cyfeiriad e-bost
 5. a Y fersiwn (fersiynau) a nifer y llyfrau sydd eu hangen arnoch.

The Lectionaries are available from / Mae copïau o’r Llithiadur ar gael gan:


The Churches Together Bookshop
029 2022 7736
admin@ctbooks.org.uk

Monday- Friday 10am – 4.15pm and Saturday 10am – 2pm.

Inside City Church,
Windsor Place,
Cardiff.
CF10 3BZ


Manna Christian Books
01978 364405
manna@emw.org.uk

Monday – Saturday 9.30 – 5.00pm

17 Charles Street,
Wrexham.
LL13 8BT


Ritchie Craven

Rheolwr Cyhoeddiadau: Yr Eglwys yng Nghymru
Publications Manager: The Church in Wales

Facebook – https://www.facebook.com/ChurchinWales
Twitter – https://twitter.com/ChurchinWales