Hafan Cyhoeddiadau Gair yr Arglwydd Blwyddyn A Y Trydydd Sul wedi'r Drindod

Y Trydydd Sul wedi'r Drindod

Gweddi am yr wythnos

Dduw ein Gwaredwr;

Diolchwn i ti am ryddid i fynegi ein credoau, i ddewis ein llwybr mewn bywyd, a chymryd rhan yn ein cymunedau.
Agor ein llygaid a'n calonnau i gyflwr pawb nad ydyn nhw, oherwydd y gyfraith neu yn sgil amgylchiadau, yn mwynhau'r un fath o ryddid; ond yn dioddef erledigaeth, camdriniaeth a gormes.
Cryfha bob ymdrech i oresgyn y drygioni parhaus hyn, fel y gall dynoliaeth gyfan adnabod a phrofi dy ofal cariadus a'th ewyllys berffaith.

Amen.

Canon Carol Wardman

Colect am yr wythnos

Hollalluog Dduw,
torraist ormes pechod
ac anfon Ysbryd dy Fab i’n calonnau
a thrwyddo yr ydym yn dy alw’n Dad:
dyro i ni ras i gysegru ein rhyddid i’th wasanaeth,
fel y dygir ni a’r greadigaeth gyfan
i ryddid gogoneddus plant Duw;
trwy Iesu Grist ein Harglwydd,
sy’n fyw ac yn teyrnasu gyda thi
a’r Ysbryd Glân,
yn un Duw, yn awr ac am byth.

Dydd Sul 28 Mehefin 2020

Prif Wasanaeth:

Gweld yr wythnos lawn:

Y Trydydd Sul wedi'r Drindod (A)