Hafan Cyhoeddiadau Gair yr Arglwydd Blwyddyn A Y Chweched Sul wedi'r Drindod

Y Chweched Sul wedi'r Drindod

Gweddi am yr wythnos

Drawsnewidiol Dduw;

Er ein bod yn gweddïo am adnewyddiad i'n bywydau a'n byd, mae'r newidiadau sy'n ein hwynebu yn codi braw. Dyro inni gymaint o ffydd ac ymddiriedaeth yn dy gariad diysgog fel nad ydym yn ceisio cydymffurfio dy ddibenion di â'n rhai ni, ond ein bod yn ymrwymo ein hunain yn llwyr ac yn galonnog i ti; oherwydd yn dy law di y mae'r dyfodol, ac ni fyddi byth yn ein gollwng o dy afael. Yn enw Iesu, a addawodd inni ei bresenoldeb hyd yn oes oesoedd.

Amen.

Canon Carol Wardman

Colect am yr wythnos

Dduw trugarog,
darperaist i’r rhai sy’n dy garu
y fath bethau daionus sydd uwchlaw ein deall:
tywallt yn ein calonnau’r fath gariad tuag atat,
fel y bo i ni, sy’n dy garu uwchlaw pob dim,
allu derbyn dy addewidion,
sy’n fwy rhagorol na dim y gallwn ni ei ddeisyfu;
trwy Iesu Grist ein Harglwydd,
sy’n fyw ac yn teyrnasu gyda thi,
yn undod yr Ysbryd Glân,
yn un Duw, yn awr ac am byth.

Dydd Sul 19 Gorffennaf 2020

Prif Wasanaeth:

Gweld yr wythnos lawn:

Y Chweched Sul wedi'r Drindod (A)