Hafan Cyhoeddiadau Gair yr Arglwydd Blwyddyn A Y Seithfed Sul wedi'r Drindod

Y Seithfed Sul wedi'r Drindod

Gweddi am yr wythnos

Dduw amser a lle

Mae mawredd dy greadigaeth yn ein syfrdanu, a deuwn yn fwyfwy ymwybodol o'i gydgysylltiad rhyfeddol, wrth inni ddod o hyd i'n lle fel rhan ohono. Goleua ni yn y ddealltwriaeth bod ein gweithredoedd yn effeithio ar y rhai sydd o'n cwmpas ac ar y byd naturiol, a rho ddoethineb inni wneud dim ond y pethau hynny sy'n dod â goleuni a chariad a daioni i'r byd; oherwydd y mae pawb ym mhobman yn chwiorydd ac yn frodyr i ni, a'r Ddaear yw ein cartref cyffredin. Amen

Canon Carol Wardman

Colect am yr wythnos

Arglwydd pob nerth a chadernid,
awdur a rhoddwr popeth sy’n dda:
planna yn ein calonnau gariad at dy enw,
cynydda ynom wir grefydd,
maetha ni â phob daioni,
ac o’th fawr drugaredd cadw ni ynddynt;
trwy Iesu Grist ein Harglwydd,
sy’n fyw ac yn teyrnasu gyda thi
a’r Ysbryd Glân,
yn un Duw, yn awr ac am byth.

Dydd Sul 26 Gorffennaf 2020

Prif Wasanaeth:

Gweld yr wythnos lawn:

Y Seithfed Sul wedi'r Drindod (A)