Hafan Cyhoeddiadau Gair yr Arglwydd Blwyddyn A Yr Wythfed Sul wedi'r Drindod

Yr Wythfed Sul wedi'r Drindod

Gweddi am yr wythnos

Dduw Doethineb a Phŵer:
Yn dy gariad di-amod, dwyt ti byth yn gorfodi ufudd-dod,
ond yr hyn rwyt ti'n ei ofyn gennym ni yw'r cyfan sy'n dwyn bywyd ac iechyd.
Dyro i ni ffydd ac ymddiriedaeth fel ein bod ni'n ufuddhau i dy orchmynion mewn rhyddid a llawenydd,
gan fod yn ymwybodol o dy bresenoldeb gyda ni, yn gysur ac yn amddiffyniad i ni.
Trwy Iesu Grist sydd gyda ni bob amser: Amen.

Canon Carol Wardman

Colect am yr wythnos

Hollalluog Arglwydd a thragwyddol Dduw,
deisyfwn arnat gyfarwyddo,
sancteiddio a llywodraethu
ein calonnau a’n cyrff
yn ffyrdd dy gyfreithiau
a gweithredoedd dy orchmynion;
fel trwy dy nodded mawr,
y cawn ein cadw’n gorff ac enaid
yn awr ac am byth;
trwy ein Harglwydd
a’n Hiachawdwr Iesu Grist
sy’n fyw ac yn teyrnasu gyda thi,
yn undod yr Ysbryd Glân,
yn un Duw, yn awr ac am byth.

Dydd Sul 2 Awst 2020

Prif Wasanaeth:

Gweld yr wythnos lawn:

Yr Wythfed Sul wedi'r Drindod (A)