Hafan Cyhoeddiadau Gair yr Arglwydd Blwyddyn A Dydd Diolchgarwch am y Cymun Bendigaid (Corpus Christi)

Dydd Diolchgarwch am y Cymun Bendigaid (Corpus Christi)

Dydd Iau 11 Mehefin 2020

Prif Wasanaeth:

Gŵyl i anrhydeddu’r Ewcharist, a gynhelir y dydd Iau yn dilyn Sul y Drindod.

Gweld yr wythnos lawn:

Sul y Drindod (A)