Hafan Cyhoeddiadau Gair yr Arglwydd Blwyddyn A Sul o flaen y Garawys: Sul y Gweddnewidiad

Sul o flaen y Garawys: Sul y Gweddnewidiad

Gweddi am yr wythnos

Dduw cariadlon,

Mae anghyfiawnder dioddefaint yn ofidus ac yn amhosibl i’w ddirnad. Rho inni ddewrder fel ein bod yn troi tuag atat ac nid yn dy erbyn yn ein galar, poen neu drallod, ac ysbrydola ni bob amser i weithio yn erbyn dioddefaint eraill; er lles dy Fab Iesu Grist, sy’n datgelu dy galon o dosturi mewn cyfnodau o ddioddefaint a gogoniant.

Amen.

Canon Carol Wardman

Colect am yr wythnos

Hollalluog Dad,
y datguddiwyd dy Fab mewn mawredd
cyn iddo ddioddef angau ar y groes:
dyro inni ras i ganfod ei ogoniant,
fel y cawn ein cryfhau i ddioddef gydag ef
a’n newid o ogoniant i ogoniant
i fod yn debyg iddo ef;
sy’n fyw ac yn teyrnasu gyda thi
yn undod yr Ysbryd Glân,
yn un Duw, yn awr a hyd byth.

Dydd Sul 23 Chwefror 2020

Prif Wasanaeth:

Gweld yr wythnos lawn:

Sul O Flaen Y Garwys (A)